Ny kirkeverge i Randaberg


Hilde Kalvatn Eikeland er tilsatt som kirkeverge i Randaberg kirkelige fellesråd.

 

Hilde Eikeland i dag kirkeverge på Kvitsøy og tiltrer stillingen i Randaberg i løpet av september. Hun ble tilsatt på møtet i Randaberg kirkelige fellesråd på tirsdag.

Eikeland er 41 år og kommer fra og bor på Grødem. Hun er utdannet sosionom fra UiS og har i tillegg studier i samfunnsplanlegging og ledelse fra Høgskulen i Volda.
Hilde Eikeland har jobbet 7 år som daglig leder i Grødem menighet, i tillegg til å ha jobbet flere år i NAV.

Eikeland ser menighetene som viktige aktører i lokalsamfunnet. Hun er motivert for, sammen med et godt team av ansatte og frivillige, å videreutvikle kirken på Randaberg og Grødem.

Tilbake