VELKOMMEN som konfirmant i Randaberg menighet 2024/25!

Påmeldingen åpner 17.juni 2024 kl. 18.00

Så flott at du vil være med! Vennligst les dette nøye før du fortsetter med påmeldingen.

Infobrev ang konfirmasjon i Randaberg menighet

Du må nå velge dato for konfirmasjon, og hvilken aktivitet du ønsker å bli med på. Vi ber også om at du legger inn all kontaktinformasjon korrekt, dette gjør det enklere for oss å ta kontakt med dere. 

 

Meld deg på her

 

Vilkår for konfirmanttiden

Konfirmanten vil for å få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden, slutte opp om konfirmantprogrammet og følge de regler som gjelder. 
 
Menigheten forventer derfor at konfirmanten:
- prioriterer konfirmantopplegget foran andre aktiviteter, dersom tidspunktene kolliderer.
- er oppdatert på opplegget med hjelp av datoplan og meldingene som sendes ut.
- viser respekt for andre konfirmanter og ledere.
- møter på det antall samlinger og gudstjenester som er beskrevet i infobrevet.
 
Menigheten forventer at foresatte:
- vil legge forholdene til rette slik at konfirmanten kan delta i opplegget og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.
- deltar på foreldremøtet.
- hjelper til med minst en gang med en praktisk oppgaver i forbindelse med fasteaksjonen, weekend eller andre oppgaver.
 
På turer og andre arrangement:
Bruk eller besittelse av alkohol/ andre rusmidler, mobbing, hærverk eller annen uakseptabel oppførsel medfører hjemsendelse av konfirmanten på egen regning.
 
Hvis disse vilkår ikke følges kan det føre til at konfirmasjonen vil måtte utsettes.