VELKOMMEN som konfirmant i Randaberg menighet 2023/24! Påmeldingen åpner 12.juni kl. 18:00. 

Så flott at du vil være med! Vennligst les dette nøye før du fortsetter med påmeldingen.

Klikk her for å lese infobrevet som ble sendt i posten!   NB! DATO for KICK-off helg og presentasjongudstjeneste er endret. Ny dato 21. og 22.oktober. 

Du må nå velge dato for konfirmasjon, og tidspunkt for undervisning. Vi ber også om at du legger inn all kontaktinformasjon korrekt, dette gjør det enklere for oss å ta kontakt med dere. 

 

Meld deg på her

 

Vilkår for konfirmanttiden

Konfirmanten vil for å få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden, slutte opp om konfirmantprogrammet og følge de regler som gjelder. 
 
Menigheten forventer derfor at konfirmanten:
- prioriterer konfirmantopplegget foran andre aktiviteter, dersom tidspunktene kolliderer.
- er oppdatert på opplegget med hjelp av datoplan og meldingene som sendes ut.
- viser respekt for andre konfirmanter og ledere.
- møter på det antall samlinger og gudstjenester som er beskrevet i infobrevet.
 
Menigheten forventer at foresatte:
- vil legge forholdene til rette slik at konfirmanten kan delta i opplegget og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.
- deltar på foreldremøtet.
- hjelper til med minst en gang med en praktisk oppgaver i forbindelse med fasteaksjonen, weekend eller andre oppgaver.
 
På turer og andre arrangement:
Bruk eller besittelse av alkohol/ andre rusmidler, mobbing, hærverk eller annen uakseptabel oppførsel medfører hjemsendelse av konfirmanten på egen regning.
 
Hvis disse vilkår ikke følges kan det føre til at konfirmasjonen vil måtte utsettes.