Særskilt tilrettelagt grav


Randaberg kirkegård og Grødem kirkegård er åpne for alle, uavhengig av tros- eller livssynet til avdøde/pårørende. Kirkegårdene er for alle i bygda. Gravleggingstradisjonene er ulike og gravferdsforvaltningen vil søke å møte de ulike behov som måtte komme i tråd med gravferdslovgivningen.

På Grødem kirkegård ble det derfor i 2013 etablert et gravfelt tilrettelagt for gravleggning i tråd med muslimsk gravferdstradisjon.

Tilbake