Konfirmasjon


 

  

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

 

Randaberg og Grødem menigheter har begge tilbud om konfirmasjonsforberedelse fra tidlig høst til april/mai. Se menighetenes egne nettsider.

Konfirmasjonsgudstjenester i Randaberg kirke:

2019: Lørdag 4.mai, søndag 5.mai og lørdag 11.mai.
2020: Lørdag 2.mai, søndag 3.mai og lørdag 9.mai.
2021: Lørdag 1.mai, søndag 2.mai og lørdag 8.mai.
 

Konfirmasjonsgudstjenester i Grødem kirke:

Grødem kirke har konfirmasjon siste lørdag i april med påfølgende søndag. For årene fremover blir det disse datoene:
2019: Lørdag 27.april og søndag 28.april
2020: Lørdag 25.april og søndag 26.april
2021: Lørdag 24. april og søndag 25. april
2022: Lørdag 30. april og søndag 1. mai