Kirkevergen


 

Kirkevergen er daglig leder for fellesrådet og sitter som sekretær og saksforbereder for fellesrådet.

Kirkevergen er den som i det daglige forvalter kirkebyggene og kirkegårdene. Kirkevergen er arbeidsgiver for de ansatte i menighetene (utenom sokneprestene) og skal ivareta kirkens interesser overfor kommunen og andre.

Gravferdsforvaltningen i Randaberg ledes av kirkevergen på vegne av fellesrådet.

Kirkevergen har kontor sammen med Randaberg menighet i Vistnesveien 2.

Telefonnummer: 5141 3130 

 

E-post: kirkevergen.randabergkirkene@kirken.no

Tilbake