Årsmeldinger


Randaberg kirkelige fellesråd utarbeidet hvert år en årsmelding. De siste årsmeldingene legges ut på denne nettsiden. Randaberg menighet og Grødem menighet har i tillegg egne årsmeldinger.

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012